PL

Zespół

Zespół specjalistów Beauty Dental Clinic

dr n. med. Agnieszka Krawczyk

specjalista protetyk, właściciel Kliniki

Dr n. med. Agnieszka Krawczyk jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończyła w 2002 roku. Pięć lat później na tej samej uczelni ukończyła studia doktoranckie, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych. W 2011 roku otrzymała tytuł specjalisty z zakresu protetyki stomatologicznej.

Doświadczenie zawodowe uzyskała m.in. dzięki pracy w  Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Lublinie (w latach 2004-2009), a także w trakcie pracy w prywatnych praktykach stomatologicznych.

Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu swoich zainteresowań, czego efektem są liczne dyplomy. Między innymi, posiada certyfikat udziału w sympozjum dotyczącym środowiskowych zagrożeń zdrowotnych w stomatologii, zorganizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską.
Doktor Krawczyk szkoliła także innych stomatologów, prowadząc kursy dla firmy Arkona. Od 2009 do 2012 roku wykładała w Wyższej Szkole Nauk Społecznych na kierunku Technika Protetyczna szkoląc techników protetycznych.

Obecnie jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dr n. med. Agnieszka Krawczyk jako specjalista z zakresu protetyki stomatologicznej wykonuje wszelkiego rodzaju odbudowy protetyczne m.in. korony, mosty, protezy ruchome. W Beauty Dental Clinic zajmuje się również leczeniem kanałowym z użyciem mikroskopu, stomatologią estetyczną, wykonywaniem mostów adhezyjnych, leczeniem zaburzeń  czynnościowych w obrębie narządu żucia.

Stomatologia stanowi dla niej pasję, którą stale rozwija!

lek. dent. Ewa Tomaszek - Paterek

ortodonta

Lek. dent. Ewa Tomaszek-Paterek w 2005 roku ukończyła  Wydział Lekarski Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w prywatnych praktykach oraz w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie. W 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie na swojej macierzystej uczelni.

W zakresie jej zainteresowań znajduje się ortodoncja, którą praktykowała w jednym z prywatnych gabinetów ortodontycznych. Zajmowała się w nim korygowaniem wad zgryzu aparatami ortodontycznymi – zarówno stałymi, jak i ruchomymi.

Lek. dent. Ewa Tomaszek-Paterek zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych oraz dzieci. Koryguje wady zgryzu za pomocą stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych.

Marcin Baran

dr n. med. Marcin Baran

specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, implantolog

Dr n. med. Marcin Baran ukończył studia medyczne w 2001 roku i od tego czasu pomaga swoim pacjentom dbać o zdrowy i pełny uśmiech.

W 2010 roku zdobył specjalizację w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej, a następnie obronił rozprawę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. 
W dorobku doktora znajdują się liczne publikacje naukowe oraz certyfikaty uzyskane podczas kursów i szkoleń, w których brał udział.

Dr n. med. Marcin Baran jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii. W codziennej pracy pomaga pacjentom uzupełnić ubytki za pomocą implantów, a także przygotowuje uzębienie do zabiegów implantacyjno-protetycznych. W zakres przeprowadzanych przez niego zabiegów wchodzą, między innymi, ekstrakcje zębów.

dr n. med. Dorota Florczak

stomatolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z 2011 roku.W roku 2017 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i European Academy of Dental and Maxillofacial Radiology. stale poszerza swoje umiejętności dzięki uczestnictwu w licznych kursach stomatologicznych.

W Beauty Dental Clinic zajmuje się m.in. stomatologią zachowawczą, estetyczną, leczeniem dzieci, leczeniem kanałowym pod mikroskopem.

Paulina Kasprzak

lek. dent. Paulina Kasprzak

stomatolog

Absolwentka I Oddziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii w Lublinie. 

Ukończyła Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. 

Stale kształcąca się na kursach stomatologicznych, technik dentystycznych oraz z prawa medycznego.

Ulubioną dziedziną stomatologii jest stomatologia odtwórcza, tzn. planowanie uśmiechu i jego poprawa estetyczna i funkcjonalna, wykonywanie stałych uzupełnień oraz ruchomych, a także zabiegi z zakresu periodontologii. 

Małgorzata Kulawiak-Kleszcz

dr n. med. Małgorzata Kulawiak-Kleszcz

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Jest absolwentką I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2011-2015 pracowała jako doktorant w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z endodoncją UM w Lublinie. W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją a w 2015 r. tytuł doktora nauk medycznych w tej samej dziedzinie.

Do głównych obszarów zainteresowań pani dr należą zacowawcze odbudowy bezpośrednie i pośrednie, endodoncja, stomatologia mikroinwazyjna, profilaktyka. Pani dr ceni sobie dobrą relację z pacjentem, poświęcając dużo uwagi na analizę jego potrzeb leczniczych w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów leczenia. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.

Do pasji dr należą literatura, basen i taniec.

Marcin Berger

dr n. med. Marcin Berger

stomatolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2010). W latach 2012 - 2018 był pracownikiem Zakładu Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Obecnie asystent w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej  i Szczękowo-Twarzowej.

W naszej klinice zajmuje się chirurgią stomatologiczną m.in. operacyjnym usuwaniem zębów mądości, mikrochirurgią oraz leczeniem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo - żuchwowych.

Jest współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Główny obszar zainteresowań zawodowych stanowi chirurgia stomatologiczna, diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy, leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz terapia bruksizmu.

Patrycja Michalak

lek. dent. Patrycja Michalak

stomatolog

Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dodatkowo odbyła półroczną wymianę międzynarodową na Semmelweis University w Budapeszcie. Staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 57 oraz w Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej Vitadens w Lublinie.

Jej zawodową pasją jest stomatologia estetyczna, w tej dziedzinie zamierza rozwijać swoje umiejętności. Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach, aby stale poszerzać swoją wiedzę.

W Beauty Dental Clinic zajmuje się stomatologią zachowawczą z endodoncją, stomatologią estytyczną, chirurgią ioraz stomatologią dziecięcą.

Dodatkowo rozwija swoją wiedzę w zakresie medycyny estetycznej – wykonuje zabiegi mezoterapii igłowej, iniekcji toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Zawód lekarza dentysty sprawia jej ogromną satysfakcję oraz uczucie spełnienia. Bardzo ważny jest dla Pani doktor jest komfort pacjenta i bezbolesne leczenie, dlatego dużo czasu poświęca na zapoznanie się z przypadkiem, rozmowę z pacjentem oraz prowadzenie wizyty w przyjemnej i bezstresowej atmosferze.

W wolnym czasie poświęca się swoim pasjom- bezwzględnie numerem jeden są wycieczki rowerowe.

Magdalena Kucaba - Poterucha

lek. dent. Magdalena Kucaba - Poterucha

stomatolog
Michał Ginszt

dr n. med. Michał Ginszt

rehabilitant

Absolwent fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Od 2016 roku nauczyciel akademicki UM w Lublinie na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii.
Pracę nauczyciela akademickiego łączy z pracą kliniczną w zakresie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie, jak również w Centrum Medycznym Orto-Optymist. Autor licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji

Główne obszary zainteresowań zawodowych to rehabilitacja stomatologiczna:
    - dolegliwości bólowe mięśni narządu żucia
    - dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa
    - napięciowe bóle głowy
    - zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia
    - bruksizm
    -trzaski i dźwięki w stawach skroniowo-żuchwowych
    -zaburzenia ruchów żuchwy
    -dolegliwości bólowe w obrębie narządu ruchu


Metody pracy z pacjentem:
Terapia manualna:
- techniki powięziowe
- masaż tkanek głębokich
- mobilizacje stawu skroniowo-żuchwowego
- terapia punktów spustowych

Monika Banach

Monika Banach

rejestratorka, opiekun medyczny
Copyright © 2020 by Beauty Dental Clinic. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Implico