PL

Zespół

Zespół specjalistów Beauty Dental Clinic

dr n. med. Agnieszka Krawczyk

specjalista protetyk, właściciel Kliniki

Dr n. med. Agnieszka Krawczyk jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, którą ukończyła w 2002 roku. Pięć lat później na tej samej uczelni ukończyła studia doktoranckie, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych. W 2011 roku otrzymała tytuł specjalisty z zakresu protetyki stomatologicznej.

Doświadczenie zawodowe uzyskała m.in. dzięki pracy w  Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej z Pracownią Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Lublinie (w latach 2004-2009), a także w trakcie pracy w prywatnych praktykach stomatologicznych.

Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu swoich zainteresowań, czego efektem są liczne dyplomy. Między innymi, posiada certyfikat udziału w sympozjum dotyczącym środowiskowych zagrożeń zdrowotnych w stomatologii, zorganizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską.
Doktor Krawczyk szkoliła także innych stomatologów, prowadząc kursy dla firmy Arkona. Od 2009 do 2012 roku wykładała w Wyższej Szkole Nauk Społecznych na kierunku Technika Protetyczna szkoląc techników protetycznych.

Obecnie jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dr n. med. Agnieszka Krawczyk jako specjalista z zakresu protetyki stomatologicznej wykonuje wszelkiego rodzaju odbudowy protetyczne m.in. korony, mosty, protezy ruchome. W Beauty Dental Clinic zajmuje się również leczeniem kanałowym z użyciem mikroskopu, stomatologią estetyczną, wykonywaniem mostów adhezyjnych, leczeniem zaburzeń  czynnościowych w obrębie narządu żucia.

Stomatologia stanowi dla niej pasję, którą stale rozwija!

lek. dent. Ewa Tomaszek - Paterek

ortodonta

Lek. dent. Ewa Tomaszek-Paterek w 2005 roku ukończyła  Wydział Lekarski Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w prywatnych praktykach oraz w Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie. W 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie na swojej macierzystej uczelni.

W zakresie jej zainteresowań znajduje się ortodoncja, którą praktykowała w jednym z prywatnych gabinetów ortodontycznych. Zajmowała się w nim korygowaniem wad zgryzu aparatami ortodontycznymi – zarówno stałymi, jak i ruchomymi.

Lek. dent. Ewa Tomaszek-Paterek zajmuje się leczeniem ortodontycznym dorosłych oraz dzieci. Koryguje wady zgryzu za pomocą stałych i ruchomych aparatów ortodontycznych.

Marcin Baran

dr n. med. Marcin Baran

specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej, implantolog

Dr n. med. Marcin Baran ukończył studia medyczne w 2001 roku i od tego czasu pomaga swoim pacjentom dbać o zdrowy i pełny uśmiech.

W 2010 roku zdobył specjalizację w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej, a następnie obronił rozprawę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. 
W dorobku doktora znajdują się liczne publikacje naukowe oraz certyfikaty uzyskane podczas kursów i szkoleń, w których brał udział.

Dr n. med. Marcin Baran jest specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej oraz implantologii. W codziennej pracy pomaga pacjentom uzupełnić ubytki za pomocą implantów, a także przygotowuje uzębienie do zabiegów implantacyjno-protetycznych. W zakres przeprowadzanych przez niego zabiegów wchodzą, między innymi, ekstrakcje zębów.

dr n. med. Dorota Florczak

stomatolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z 2011 roku.W roku 2017 obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

Należy do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i European Academy of Dental and Maxillofacial Radiology. stale poszerza swoje umiejętności dzięki uczestnictwu w licznych kursach stomatologicznych.

W Beauty Dental Clinic zajmuje się m.in. stomatologią zachowawczą, estetyczną, leczeniem dzieci, leczeniem kanałowym pod mikroskopem.

Paulina Kasprzak

lek. dent. Paulina Kasprzak

stomatolog

Absolwentka I Oddziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii w Lublinie. 

Ukończyła Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. 

Stale kształcąca się na kursach stomatologicznych, technik dentystycznych oraz z prawa medycznego.

Ulubioną dziedziną stomatologii jest stomatologia odtwórcza, tzn. planowanie uśmiechu i jego poprawa estetyczna i funkcjonalna, wykonywanie stałych uzupełnień oraz ruchomych, a także zabiegi z zakresu periodontologii. 

Marcin Berger

dr n. med. Marcin Berger

stomatolog

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2010). W latach 2012 - 2018 był pracownikiem Zakładu Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem. Obecnie asystent w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej  i Szczękowo-Twarzowej.

W naszej klinice zajmuje się chirurgią stomatologiczną m.in. operacyjnym usuwaniem zębów mądości, mikrochirurgią oraz leczeniem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo - żuchwowych.

Jest współautorem licznych publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Główny obszar zainteresowań zawodowych stanowi chirurgia stomatologiczna, diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy, leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz terapia bruksizmu.

Natalia Kuszyk

lek. dent. Natalia Kuszyk

stomatolog

Pani Doktor jest absolwentką kierunku lekarsko - dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dyplom otrzymała w 2015 roku.

Od momentu ukończenie studiów stale pogłębia swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach prowadzonych przez najlepszych specjalistów zarówno w Polsce jak i za granicą 

W Klinice Beauty Dental Clinic zajmuje się stomatologią zachowawczą ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych pacjentów ( stomatologią dziecięcą )  również z użyciem gazu rozweselającego oraz endodoncją mikroskopową (leczeniem kanałowym pod mikroskopem). 

Nikola Woźniakowska

lek. dent. Nikola Woźniakowska

stomatolog

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dyplom otrzymała w 2018 roku. 

Już w trakcie studiów uczestniczyła w licznych warsztatach oraz konferencjach, jako słuchacz ale także jako uczestnik aktywny. Była członkiem wielu kół naukowych. Odbyła miesieczne praktyki zawodowe w Tbilisi State Medical University.

 

Nadal pogłębia swoją wiedzę stomatologiczna, zwłaszcza w dziedzinie ortodoncji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Uczestniczy w licznych szkoleniach i kursach poświeconych ww tematyce. 

W Beauty Dental Clinic zajmuje się stomatologia zachowawcza z endodoncja, stomatologia estetyczna oraz stomatologia dziecięca. 

Prywatnie entuzjastka łyżwiarstwa figurowego oraz górskich wypraw. 

Weronika Chaber - Stańska

lek. dent. Weronika Chaber - Stańska

stomatolog

Pani Doktor jest absolwentką kierunku lekarsko - dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Dyplom otrzymała w 2014 roku.

Katarzyna Radko

lek. dent. Katarzyna Radko

stomatolog

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach stomatologicznych.

Moje szczególne zainteresowania to stomatologia zachowawcza, endodoncja oraz pedodoncja(stomatologia dziecięca).

W codziennej praktyce stosuję indywidualne podejście do pacjenta, dzięki czemu zdobywam zaufanie wielu, nawet najbardziej wymagąjących pacjentów. Ponadto specjalizuję się w leczeniu w sedacji wziewnej(gaz rozweselający), dzięki czemu nawet najmniejszy pacjent nie odczuwa lęku ani strachu podczas wizyty co pozwala bezpiecznie i dokładnie przeprowadzić zabieg leczenia zębów. Prywatnie miłośniczka podróży, książek oraz kulinariów.

Grzegorz Barszczewski

lek. med. Grzegorz Barszczewski

specjalista chirurgii szczękowo - twarzowej

Absolwent wydziału lekarskiego (2012) oraz lekarsko-dentystycznego (2016) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od 2014 roku pracuje w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK1. W listopadzie 2020r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Od 2016 roku pracuje jako asystent na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, prowadząc ćwiczenia z polsko- i anglojęzycznymi studentami kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz kosmetologii. Autor publikacji naukowych, uczestnik konferencji, szkoleń i kursów z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

 

Lista zabiegów:

- Ekstrakcje zębów

- Chirurgiczne ekstrakcje zębów zatrzymanych

- Zamykanie połączenia ustno-zatokowego

- Chirurgiczne leczenie torbieli kostnych i tkanek miękkich

- Resekcja wierzchołków korzeni

- Odsłonięcie korony zęba zatrzymanego w celach ortodontycznych

- Chirurgiczne usuwanie zmian błony śluzowej

- Zakładanie mikroimplantów ortodontycznych

- Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego

Agata Chromińska-Senderowska

dr n. med. Agata Chromińska-Senderowska

stomatolog, chirurg stomatologiczny

Ukończyła studia na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie. Od 2013 roku związana z Katedrą i Zakładem Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii UM w Lublinie.

Ukończyła studia doktoranckie z dziedziny chirurgii stomatologicznej. 

W trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej.

 Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej. Stale rozwija się z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantoprotetyki oraz medycyny estetycznej w obrębie twarzy.

Prywatnie pasjonatka aktywnego wypoczynku w górach i nad morzem.

 

Michał Ginszt

dr n. med. Michał Ginszt

rehabilitant

Absolwent fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Od 2016 roku nauczyciel akademicki UM w Lublinie na stanowisku asystenta w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii.
Pracę nauczyciela akademickiego łączy z pracą kliniczną w zakresie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie, jak również w Centrum Medycznym Orto-Optymist. Autor licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji

Główne obszary zainteresowań zawodowych to rehabilitacja stomatologiczna:
    - dolegliwości bólowe mięśni narządu żucia
    - dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa
    - napięciowe bóle głowy
    - zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia
    - bruksizm
    -trzaski i dźwięki w stawach skroniowo-żuchwowych
    -zaburzenia ruchów żuchwy
    -dolegliwości bólowe w obrębie narządu ruchu


Metody pracy z pacjentem:
Terapia manualna:
- techniki powięziowe
- masaż tkanek głębokich
- mobilizacje stawu skroniowo-żuchwowego
- terapia punktów spustowych

Monika Banach

Monika Banach

rejestratorka, opiekun medyczny
Aleksandra Wnorowska

Aleksandra Wnorowska

higienistka, asystentka stomatologiczna
Karolina Czernicka

Karolina Czernicka

asystentka stomatologiczna
Adrianna Siembida

Adrianna Siembida

higienistka, asystentka stomatologiczna
Ilona Leszek

Ilona Leszek

asystentka stomatologiczna
Copyright © 2021 by Beauty Dental Clinic. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Implico