PL
Aktualności

KARTA STAŁEGO PACJENTA

Staramy się dopieszczać naszych Pacjentów
Dlatego wprowadzamy dla Was coś specjalnego -  Karty Stałego Pacjenta.
Posiadacz takiej karty zyskuje m.in raz do roku prawo do bezpłatnego pakietu higienizacyjnego (skaling+piaskowanie+polerowanie) lub raz na pół roku może bezpłatnie wykonać lakierowanie zębów.

Regulamin poniżej.

Zapraszamy!

REGULAMIN KARTY STAŁEGO PACJENTA

Obowiązujący od dnia 01.10.2017r.

Organizatorem Programu Rabatowego Karta Stałego Pacjenta Beauty Dental Clinic jest Beauty Dental Clinic Agnieszka Krawczyk z siedzibą w Lublinie przy ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok.13.

Program Rabatowy Karta Stałego Pacjenta jest przeznaczony dla pacjentów korzystających z usług stomatologicznych w Beauty Dental Clinic w Lublinie, którzy leczą się systematycznie. Niniejszy Regulamin Programu Rabatowego określa prawa i obowiązki jego Uczestnika.

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Karty Stałego Pacjenta Beauty Dental Clinic.

2. Karta Stałego Pacjenta jest przeznaczona dla stałych pacjentów (leczących się od minimum 2 lat), którzy regularnie i planowo korzystają z usług placówki Beauty Dental Clinic ( z wyłączeniem leczenia ortodontycznego).

3. Pacjent zobowiązany jest zgłaszać się co najmniej raz na pół roku ( co 6 miesięcy) na wizyty kontrolne (przeglądów jamy ustnej).

4. Karta Stałego Pacjenta upoważnia do korzystania raz w roku z pakietu, w którego skład wchodzą: skaling (usunięcie kamienia nazębnego), piaskowanie (usuwanie osadu) oraz polerowanie zębów lub raz na pół roku z zabiegu lakierowania zębów. Zabiegi wykonywane są przez wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną lub lekarza prowadzącego. Promocje nie łączą się ze sobą.

5.  Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Stałego Pacjenta przysługują w momencie jej uzyskania.
6. Karta Stałego Pacjenta jest kartą imienną – na karcie widnieje imię i nazwisko właściciela.

7. Karta podlega numeracji.
8. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z posiadaniem Karty Stałego Pacjenta przysługują jedynie jej użytkownikowi za okazaniem karty podczas wizyty w Beauty Dental Clinic.
9. Karta Stałego Pacjenta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
10. Nabycie Karty Stałego Pacjenta może nastąpić tylko i wyłącznie w Beauty Dental Clinic.

11. O przyznaniu Karty Stałego Pacjenta decyduje lekarz prowadzący.

12. Do karty uprawniona jest osoba po 16 roku życia.
13. Karta Stałego Pacjenta jest wydawana nieodpłatnie.
14. Karta Stałego Pacjenta jest wydawana bezterminowo.

15. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Stałego Pacjenta podlega wymianie tylko raz.

16. Beauty Dental Clinic zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Karty Stałego Pacjenta.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2017.

 

 

 

Copyright © 2019 by Beauty Dental Clinic. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: Implico